top of page

RAKENNUTTAMINEN
Rakennuttaminen rakennushankkeessa tärkeä ja laaja työprosessi. Osiossa hoidetaan rakennushankkeen järjestelyt ja rakennusluvan anominen, niin että sinun ei tarvitse huolehtia siitä paljonkaan, me hoidamme asiat puolestasi.

 

Rakennuttaminen sisältää tonttikohtaisen suunnittelun, maaperätutkimuksen ja perustussuunnittelun, työmaajärjestelyt talolle, viranomaisluvituksen rakennusluvalla, valvonnan ja työmaajärjestelyt ja -johdon. Työ sisältää rakennusluvan anomisen ja kaikki nimetyt suunnittelijat sekä vastaavan työmaajohtajan. Työssä teetetään tontillesi maaperätutkimus perustuksia varten, ja laaditaan perustamistapaehdotus joka soveltuu sinun tontillesi. Työ sisältää viranomaisluvituksen prosessin järjestämisen ja valvonnan, ja rakennushankkeelle asetetut lain määräämät normaalit pakolliset asiantuntijatyöt, nimetyt suunnittelijat ja valvojat ja viranomaisyhteistyön – hoidamme puolestasi kaiken byrokratian.

 

Pyrimme tekemään rakentamisen prosessista mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja helpon tilaajalle.

Tilaaja järjestää ainoastaan tonttitekniikan Minitalon viereen, ja siihen liittyvät työt ja valvonnan.


Huom! Joissakin kunnissa rakennuttamisen prosessi on vaikeampi ja enemmän työtä vaativa. Ole yhteydessä erikseen meihin tästä, jos tonttisi sijaitsee Helsingissä tai Espoossa.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

 

Rakennuttaminen

SKU: R
29 720,00 €Price
 • Vaikeasti ylläpidettävä kallis tontti? - Laita se tuottamaan tuloja - hyödy käyttämättömästä osasta tonttiasi!

  Minitalo - Pieni oma talo on uusi tapa hyödyntää sitä arvoa, jonka tonttisi maa-ala tarjoaa. Talo voi olla ratkaisu oma lapsen ensiasunnoksi, oman yrityksen toimistoksi tai vuokrattavaksi sijoitusasunnoksi. Vuokratulot auttavat ylläpitokulujen hallinnassa ja mukava vuokralainen voi auttaa vaikkapa tontin lumitöissä. Talon voi vuokrata tai myydä ja lisätuloilla nauttia muuten hyödyntämättä jääneestä osasta tonttia.

   

  Rakennuttaminen on työosio, jonka avulla Minitalon viranomaisyhteistyö ja rakentamisen järjestelyt ja hankinnat hoituu.

   

  Rakennuttaminen sisältää hankkeen ohjauksen ja viranomaisyhteistyön rakennusluvan anomisesta erilaisiin vaadittaviin katselmuksiin, ja tonttikohtaisen suunnittelun, joka on aina jokaiselle tontille uniikki. Työ sisältää myös etukäteen järjestettävät työmaajärjestelyt Minitalolle, sekä maaperätutkimuksen. Kaikki Minitalon suunnittelu ja sen koordinointityöt, Minitalon rakennusluvan anomisen, maaperätutkimuksen ja perustustapaohjeistuksen tontillesi sekä työmaavalvonnan Minitalon osalta.

   

  Pyrimme tekemään rakentamisen prosessista mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja helpon sinulle. Sinä järjestät vain tonttitekniset liitännät Minitalon kohdalle, ja sen työosion valvonnan.

   

  MAAPERÄTUTKIMUS

  Maaperätutkimuksella selvitetään soveltuuko Minitalon perustustapa tontillesi, tai onko tarvetta laatia talolle erilainen perustustapa, joka tällöin sovitaan erikseen. Minitalon perustustapa soveltuu useimmille Suomessa esiintyville maaperille.

  Hoidamme maaperätutkimuksen tilauksen ja kauttamme tilattujen perustusten ja terassien sekä portaiden rakentamisen tontilla.

   

  MAAPERÄTUTKIMUKSEN DOKUMENTIT

  Maaperätutkimus sisältää viranomaisvaatimusten mukaiset ja suunnittelijoiden tarvitsemat dokumentit. Paino-, täry-, ja heijarikairaukset tehdään tontilla koneella n. 6-8 pisteestä. Pehmeän saven leikkauslujuus selvitetään siipikairauksella. Perustamistapalausunto laaditaan vaativan luokan pohjarakennesuunnittelijan toimesta.

  Maaperätutkimus tontilla tehdään n. 4 viikkoa tilauksesta. Tarkka päivä sovitaan yhdessä tontinomistajan kanssa. Maaperätutkimuksen sopimus laaditaan yhteistyökumppanimme ja tilaajan välillä.

   

  RAKENNUSLUPA-ANOMUS

  Rakennuslupa koskee asemakaava-alueella sijaitsevia omakotitalotontteja AO, joille on tonttiselvityksessä todettu mahdolliseksi anoa lupaa. Muiden laisten tonttien kohdalla ole yhteydessä meihin minihouse@aitoark.fi. Rakennusluvan laatiminen edellyttää, että kauttamme tilataan ensin tonttiselvitys. Huomioi, että rakennusluvan saaminen ei ole varmaa.

   

  NIMETYT SUUNNITTELIJAT JA VALVOJA

  Rakennuslupa sisältää luvan anomisen viranomaisilta ja kaikki viranomaisten vaatimat ammattisuunnittelijat ja vastaavan työnjohtajan:

   

  -Pääsuunnittelijan,

  -Arkkitehtisuunnittelijan,

  -Rakennesuunnittelijan,

  -Pohjarakennesuunnittelijan,

  -LVI-suunnittelijan,

  -Vastaavan työnjohtajan.
   

  Lisäksi työhön sisältyy meillä myös

  -Sähkösuunnittelija ja

  -IV työnjohtaja.

   

  Viranomaiset vaativat, että lupavaiheessa hankkeeseen on kiinnitetty vaaditut koulutetut ja pätevät ammattilaissuunnittelijat ja -valvojat. Tonttitekniikan työn tarkistukseen tilaaja järjestää KVV-valvojan, joka valvoo vesi-, viemäri- ja sähkövetojen rakentamisen tontilla Minitalolle liitäntöihin asti.

   

  VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

  Tarjoukseen sisältyy vastaava työnjohtaja valvomaan rakennustyötä. Vastaava työnjohtaja on viranomaisten vaatima koulutettu rakennusalan osaaja, joka hoitaa Minitalon rakennuttamisen ja valvonnan puolestasi. Hän osallistuu myös työmaakatselmuksiin, koordinoi yhteistyötä viranomaisvalvojien kanssa ja valvoo rakennustyötä. Vastaavan työnjohtajan sopimus laaditaan yhteistyökumppanimme ja tilaajan välillä.
   

  SUUNNITELMAT

  Minitaloa varten laaditaan juuri sinun tontillesi sovitetut suunnitelmat. Tontin erikoispiirteet kaavassa ja alueella tutkitaan tonttiselvityksessä, maaperän osalta rakennuttamisen osiossa, ja talo suunnitellaan ja sijoitetaan näiden ehdolla yhteistyössä kanssasi. Minitalo on valmiiksi suunniteltu kokonaisuus, ja poikkeamat näistä suunnitelmista ovat lisä- ja muutostöitä jotka veloitetaan erikseen, jos muutoksia toivotaan.

   

  Rakennuslupadokumentit käsittävät Minitalon normaalit vaadittavat rakennuslupadokumentit. Työ sisältää rakennuslupahakemuksen jättämisen tilaajan puolesta rakennusvalvontavirastoon sähköisesti.

   

  Pääsuunnittelijan ja viranomaisten välinen ennakkoneuvottelu sisältyy työhön pääkaupunkiseudulla, muualla se veloitetaan käytetyn ajan mukaan.

   

  Työ sisältää myös pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan ja viranomaisten kanssa käydyn aloituskokouksen, aloituskatselmuksen ja loppukatselmuksen tontilla pääkaupunkiseudulla. Vastaava työnjohtaja osallistuu lisäksi KVV-katselmukseen.

   

  Edellytämme tarjouksessa, että rakennuslupa jätetään sähköisesti sisään virastoon. Sähköisessä lupakäytännössä tilaaja pystyy seuraamaan rakennusluvan etenemistä ja pääsee osalliseksi lupaprosessiin.

   

  KOPIOT JA TARVITTAVAT DOKUMENTIT

  Tilaamme työtä varten tarvittavat dokumentit, kartat ja sähköiset dwg dokumentit viranomaisilta. Pääsuunnittelija päättää tarpeen ja koordinoi tilattavat dokumentit suunnittelijoiden kesken.

   

  Tilaaja toimittaa meille ennen työn alkamista todistuksen tontin hallintaoikeudesta (kopio kauppakirjasta tai kiinteistörekisteriote, tai tontin vuokrasopimus ym) ja kaikkien tontin omistajien nimet ja yhteystiedot, rakennuslupaa varten.

   

  KOPIOT JA LUPAMAKSUT

  Minitalon rakennuttamisen prosessiin sisältyy rakennusluvan pääpiirustusten ja erikoissuunnitelmien jättäminen sähköisesti rakennusvalvontaan. Tuottamamme tiedostomuoto on pdf.

   

  Tilaaja vastaa kaikista viranomaisten perimistä kuluista, ja muista maksuista ja –kuluista kuten karttakuluista sekä kopiokuluista.

   

  PAIKKAKUNNAT

  Tarjous koskee Helsinkiä ja mainittuja kokouksia ja katselmuksia. Muilla paikkakunnilla toimiston ulkopuolinen työ veloitetaan käytetyn ajan ja matkakulujen mukaan. Virastoissa yms, muu kuin työhön sisältyvät kokoukset ja katselmukset paikan päällä veloitetaan aina käytetyn ajan ja matkakulujen mukaan.

   

  Työ sisältää tässä mainitut työt ja dokumentit. Viranomaisten tai tilaajan toivomista mahdollisista lisätöistä vastaa tilaaja. Viranomaisten lisätöitä voivat olla esim. ympäristöselvitys, katujulkisivukuvat tai alueen historiaselvitys. Voimme sovittaessa suorittaa lisätöitä aikaveloituksella erillisellä sopimuksella.

   

  Sinä järjestät ainoastaan tonttiliitännät Minitalon kohdalle ja tämän työn valvonnan, me hoidamme kaiken muun.

   

  Palveluun kuuluu Minitalon tonttikohtainen suunnittelu, maaperätutkimus ja perustustapalausunto, rakennuslupaprosessi mainitussa laajuudessa, viranomaisille nimetyt ammattilaiset ja Minitalon osalta työmaan järjestelyt kuten valvonta.

   

   

bottom of page