top of page

Minitalo

Rakennuttaminen

TYÖSISÄLTÖ                         

minihouse@aitoark.fi

 

YLEISTÄ 

RAKENNUTTAMINEN JA MAAPERÄTUTKIMUS

Rakennuttaminen rakennushankkeessa tärkeä ja laaja työprosessi. Osiossa hoidetaan koko talonrakennushanke, niin että sinun ei tarvitse huolehtia muusta kuin tonttitekniikan tuomisesta talon kohdalle, me hoidamme muut asiat puolestasi. Rakennuttaminen sisältää talonrakennushankkeelle asetettuja pakollisia asiantuntijatöitä ja viranomaisyhteistyötä – hoidamme puolestasi kaiken byrokratian ammattilaisten avulla.

 

Rakennuttaminen sisältää talon rakennushankkeen ohjauksen ja viranomaisyhteistyön luvituksesta erilaisiin vaadittaviin katselmuksiin, ja tonttikohtaisen sijoitussuunnittelun, joka on aina jokaiselle tontille uniikki. Työ sisältää myös työmaajärjestelyt Minitalolle, sekä maaperätutkimuksen. Kaikki Minitalon suunnittelu ja sen koordinointityöt, Minitalon rakennusluvan anomisen, maaperätutkimuksen ja perustustapaohjeistuksen tontillesi sekä työmaajärjestelyt ja työmaavalvonnan Minitalon osalta.

Pyrimme tekemään rakentamisen prosessista mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja helpon tilaajalle. Tilaaja järjestää vain tonttitekniset liitännät Minitalon kohdalle, ja tämän työosion valvonnan.


 

MAAPERÄTUTKIMUS

Maaperätutkimuksella selvitetään soveltuuko Minitalon perustustapa tontillesi, tai onko tarvetta laatia talolle erilainen perustustapa, joka tällöin sovitaan erikseen. Minitalon perustustapa soveltuu useimmille Suomessa esiintyville maaperille.

Hoidamme maaperätutkimuksen tilauksen ja kauttamme tilattujen perustusten ja terassien sekä portaiden rakentamisen tontilla.


 

MAAPERÄTUTKIMUKSEN DOKUMENTIT

Maaperätutkimus sisältää viranomaisvaatimusten mukaiset ja suunnittelijoiden tarvitsemat dokumentit. Paino-, täry-, ja heijarikairaukset tehdään tontilla koneella n. 6-8 pisteestä. Pehmeän saven leikkauslujuus selvitetään siipikairauksella. Perustamistapalausunto laaditaan vaativan luokan pohjarakennesuunnittelijan toimesta.

Maaperätutkimus tontilla tehdään n. 4 viikkoa tilauksesta. Tarkka päivä sovitaan yhdessä tontinomistajan kanssa. Maaperätutkimuksen sopimus laaditaan yhteistyökumppanimme ja tilaajan välillä.


 

RAKENNUSLUPA-ANOMUS

Rakennuslupa koskee asemakaava-alueella sijaitsevia omakotitalotontteja AO, joille on tonttiselvityksessä todettu mahdolliseksi anoa lupaa. Muidenlaisten tonttien kohdalla ole yhteydessä meihin minihouse@aitoark.fi. Rakennusluvan laatiminen edellyttää, että kauttamme tilataan ensin tonttiselvitys.


 

NIMETYT SUUNNITTELIJAT JA VALVOJA

Rakennuslupa sisältää luvan anomisen viranomaisilta ja kaikki talon rakentamiseen vaaditut suunnittelijat ja valvojan:


 

-Pääsuunnittelijan,

-Arkkitehtisuunnittelijan,

-Rakennesuunnittelijan,

-Pohjarakennesuunnittelijan,

-LVI-suunnittelijan,

-Vastaavan työmaavalvojan.


 

Lisäksi työhön sisältyy meillä myös

-Sähkösuunnittelija ja

-IV työnjohtaja.


 

Viranomaiset vaativat, että lupavaiheessa hankkeeseen on kiinnitetty vaaditut koulutetut ja pätevät suunnittelijat ja valvojat. Huomioi, että tonttitekniikka vaatii oman KVV-valvojan, yleensä se hoituu asennusliikkeen kautta.


 

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Tarjoukseen sisältyy nimetty vastaava työnjohtaja valvomaan rakennustyötä. Vastaava työnjohtaja on viranomaisten vaatima koulutettu rakennusalan ammattilainen, joka hoitaa rakennuttamisen ja valvonnan puolestasi. Hän osallistuu työmaakatselmuksiin, koordinoi yhteistyötä viranomaisvalvojien kanssa ja valvoo rakennustyötä. Vastaavan työnjohtajan sopimus laaditaan yhteistyökumppanimme ja tilaajan välillä. Työ määräytyy MRA 73 § mukaan.


 

SUUNNITELMAT

Minitaloa varten laaditaan sinun tontillesi sovitetut suunnitelmat. Tontin erikoispiirteet kaavassa, alueella ja maaperän osalta tutkitaan ja talo suunnitellaan näiden ehdolla.

Rakennuslupadokumentit käsittävät Minitalon kaikki normaalit vaadittavat rakennuslupadokumentit. Jos viranomaiset vaativat laajempaa työkokonaisuutta, ne toteutetaan erillisellä sopimuksella yhteisesti sopien.

-Pääpiirustukset,

-Rakennepiirustukset,

-Perustussuunnitelmat,

-LVI-piirustukset,

-GEO maaperätutkimuksen,

-Perustamistapalausunnon,

-Rakennuslupahakemuksen laadinnan,

-Suunnittelijapätevyysdokumenttien laadinnan,

-Paloturvaselvityksen laadinnan,

-Esteettömyysselvityksen laadinnan. Minitalo poikkeaa inva-mitoituksesta kylpyhuoneen osalta, ja sille anotaan poikkeus inva-määräyksistä. Talo voidaan kuitenkin toteuttaa inva-mitoituksilla, ja ramppivarauksella, jos viranomaiset tätä vaativat. Ramppien rakentaminen ei sisälly konseptiin.

-Jäte- ja kierrätysselvityksen laadinnan,

-Maa-ainesten käsittelydokuementin laadinnan,

-Asuntolomakkeiden RH laadinnan,

-Tontin hallintadokumenttien koostamisen.


 

Työ sisältää rakennuslupahakemuksen jättämisen tilaajan puolesta rakennusvalvontavirastoon sähköisesti.


 

Pääsuunnittelijan ja viranomaisten välinen ennakkoneuvottelu sisältyy työhön.

Työ sisältää myös pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan ja viranomaisten kanssa käydyn aloituskokouksen, aloituskatselmuksen ja loppukatselmuksen tontilla. Vastaava työnjohtaja osallistuu lisäksi KVV-katselmukseen.


 

Edellytämme tarjouksessa, että rakennuslupa jätetään sähköisesti sisään virastoon. Sähköisessä lupakäytännössä tilaaja pystyy seuraamaan rakennusluvan etenemistä ja pääsee osalliseksi lupaprosessiin.


 

Työ sisältää suunnitelmien vaaditun yhteensovitustyön pääsuunnittelijan  johdolla. Pääsuunnittelijan tehtävät määräytyvät MRA 48 § mukaan.


 

KOPIOT JA TARVITTAVAT DOKUMENTIT

Tilaamme työtä varten tarvittavat dokumentit, kartat ja sähköiset dwg dokumentit viranomaisilta. Pääsuunittelija päättää tarpeen ja koordinoi tilattavat dokumentit suunnittelijoiden kesken.


 

Tilaaja toimittaa meille ennen työn alkamista todistuksen tontin hallintaoikeudesta (kopio kauppakirjasta tai kiinteistörekisteriote) ja kaikkien tontin omistajien nimet ja yhteystiedot, rakennuslupaa varten.


 

Minitalon rakennuttamisen prosessiin sisältyy rakennusluvan pääpiirustusten ja erikoissuunnitelmien kopiosarjat rakennusvalvontaan, sekä näiden piirustuskopiot työmaalle.


 

Tuottamamme tiedostomuoto on pdf.


 

Tilaaja vastaa kaikista viranomaisten perimistä maksuista ja -kuluista.


 

PAIKKAKUNNAT

Tarjous koskee Helsinkiä ja mainittuja kokouksia ja katselmuksia. Muilla paikkakunnilla toimiston ulkopuolinen työ veloitetaan käytetyn ajan ja matkakulujen mukaan. Virastoissa yms, muu kuin työhön sisältyvät kokoukset ja katselmukset paikan päällä veloitetaan aina käytetyn ajan ja matkakulujen mukaan.


 

Työ sisältää tässä mainitut työt ja dokumentit. Viranomaisten tai tilaajan toivomista mahdollisista lisätöistä vastaa tilaaja. Voimme sovittaessa suorittaa lisätöitä aikaveloituksella erillisellä sopimuksella.


 

Noudatamme työssä konsulttisopimusehtoja KSE 2013.


Huom! Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

 

Minitalo Oy

Yhteyshenkilö arkkitehti SAFA Maria Klemetz: maria.klemetz@aitoark.fi     +358 (0)40 7588991 Maria Klemetz   minihouse@aitoark.fi

bottom of page