top of page
Search
  • Writer's picturemariaklem

Jätkäsaari esittely 18.8.2016 klo 16 ideakilpailu "Pimp My Jätkäsaari"

Aito Arkkitehtuuritoimisto Oy minihouse@aitoark.fi www.minihouse.fi

PIMP MY JÄTKÄSAARI – ideakilpailu

port.helsinki@portofhelsinki.fi

1. Idean nimi

MINIHOUSE NOMAD

2. Lyhyt kuvaus ideasta

Minihouse Nomad on siirrettävä, tilapäinen pieni talo Jätkäsaaren rakennustyömaille, hukkamaalle, käyttämättömiin rakoihin olemassa olevilla tonteilla, ja tasakatoille.

Minitalon konsepti on valmis modulaarinen talo. Minitalot rakennetaan tehtaalla, kuivissa ja valvotuissa olosuhteissa täysin valmiiksi. Talo liitetään paikan päällä vain talotekniikkaan. Julkisivu sovitetaan paikkaan.

Minitalo on siirrettävä, ja se voidaan sijoittaa Jätkäsaaren käyttämättömille rakennusalueille, ja siirtää eteenpäin sen mukaan kun alueen rakentaminen etenee. Vaikka Minitalo on pieni yksikkönä, monikkona se voidaan sijoittaa tiivisti. Liikkuva minitaloyhteisö on supertehokasta maankäyttöä, tilallisesti historiallisten pientalokaupunkien tapaan, nykyrakennustekniikalla, päällekkäinen aikaulottuvuus lisänä.

Minitalot helpottavat Helsingin asuntopulaa: esiin piirretyt talot kartalla vastaavat noin kolmen normaalin kerrostalon verran asuntoja, vaikka opiskelijoille. Lisäalueita on hahmoteltu värikentin.

Minitalo Nomad konseptille haetaan rakennuttajaa, esimerkiksi asunto-opiskelijasäätiö HOAS tai eläkevakuutusyhtiöt, yksittäisissä lisärakentamiskohteissa alueen kiinteistö- ja taloyhtiöt.

3. Lyhyt kuvaus käytännön toteutuksesta

Tilapäiset nomaditalot pyritään totuttamaan yhteistyössä jonkin asuntotarjoajan kanssa, esim. HOAS. Siirrettävä talo sopii liikkuville asukasryhmille kuten opiskelijat, matkailijat ja vierastyöläiset. Minitalo on suunniteltu yhdelle tai kahdelle asukkaalle tai pienelle perheelle. Se on yhdellä kerroksella 27 m2 (2h+kk), tai kahdella kerroksella 33 m2 (3h+kk). Hankkeelle etsitään rakennuttajaa.

Minitalo on valmis konsepti ja tuote, ja voidaan toteuttaa, kun rakennuttaja löytyy ja Minitalon sijoitteluun liittyvät viranomaisluvat myönnetään. Tilapäisen rakennelman lupa vastannee työmaajärjestelyjä työmaaparakeille. Asiasta neuvotellaan Jätkäsaaren työmaaorganisaation kanssa.

Rakennuttaja toteuttaa talotekniikan järjestämisen Minitalon sijoituspaikan viereen.

4. Perustelut, millä tavalla idea elävöittää Jätkäsaaren kaupunginosaa ja

miksi se kannattaisi toteuttaa

Jätkäsaaren rakentaminen kestää kauan, kymmeniä vuosia. Käyttämätöntä aluetta jää paljon katveeseen odottamaan, että se lopullisesti valmistuu. Puistoalueet toteutetaan usein viimeiseksi. Näitä Jätkäsaaren alueita konsepti pyrkii ottamaan hyötykäyttöön ja elävöittämään. Työmaalogistiikka on Suomessa kehittynyt huippuunsa, suurilla rakennusalueilla tiedetään tarkalleen, mikä liikkuu milloinkin. Huippulogistiikkaa ei kuitenkaan alueen käytön kannalta olla vielä hyödynnetty asukkaiden käyttöön. Minihouse Nomad elävöittää hukkamaan, asunnoilla ihmisille.

Tilapäisesti käyttämättömien alueiden hyötykäytön kautta alue alkaa juurtua asuinalueeksi nopeammin. Tilapäisasutuksella Jätkäsaareen ja myös sen tällä hetkellä autioille alueelle saadaan ihmisiä, ja sen luoma sosiaalinen kontrolli vähentää vartioinnin tarvetta työmaalla ja elävöittää Jätkäsaarta. Samalla Helsingin asuntopulaa vähennetään, ja opiskelijoille ja muille liikkuville ryhmille voidaan tarjota asuntoja erikoislaatuisista paikoista Jätkäsaaressa.

Minitaloon voidaan integroida aurinkoenergiaratkaisuja, jolloin Minitaloyhteisöstä (”Minihouse Swarm”) olisi Jätkäsaaren aurinkoenergiatuotanto-hub. Minihouse aurinkoenergiatuottajana voi tarjota Jätkäsaaressa sähköautoille latauspisteitä sekä esim. työmaa- ja tapahtumasähköä.

5. Ehdottajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Maria Klemetz, Arkkitehti

c/o Aito Arkkitehtuuritoimisto Oy

Lönnrotinkatu 35 D 47

00180 Helsinki

+358 40 7588991

maria.klemetz@aitoark.fi

minihouse@aitoark.fi

www.minihouse.fi

297 views0 comments

Recent Posts

See All

Minitalot ovat kasvava trendi

Yle: Suomessa rakennetaan nyt pieniä miniomakotitaloja https://yle.fi/a/74-20077422?fbclid=IwAR1FEXZ4Zw1-phlAdg4DNIE-2LFq9ghQoxmtf7oCF1KHN9s9tzh_Ylwfs74_aem_AVDo_B1pgvtcXZUu84fKYLGP9KM3YZjFJHGr9EcTcCV

Miniasunnot kiinnostavat

HS Helsingin Sanomat 30.6.2021: Ruotsalaiset keksivät minitalon kiinnittämisen kallionseinämille. ”Suomalainen Minihouse ehdottaa siirtyvää ”nomaditaloa” muun muassa Helsingin Jätkäsaaren käyttämättöm

bottom of page